August   September   Oktober
Montag 03. Andreas   Mittwoch 02. Antonis   Freitag 02. Ilse
Mittwoch 05. Ilse   Freitag 04. Joachim   Montag 05. Anton
Freitag 07. Antonis   Montag 07. Josef   Mittwoch 07. Josef
Montag 10. Horst   Mittwoch 09. Anton   Freitag 09. Anton
Mittwoch 12. Joachim   Freitag 11. Elmar   Montag 12. Horst
Freitag 14. Ilse   Montag 14. Antonis   Mittwoch 14. Ilse
Montag 17. Anton   Mittwoch 16. Ilse   Freitag 16. Joachim
Mittwoch 19. Joachim   Freitag 18. Horst   Montag 19. Josef
Freitag 21. Elmar   Montag 21. Joachim   Mittwoch 21. Antonis
Montag 24. Antonis   Mittwoch 23. Josef   Freitag 23. Elmar
Mittwoch 26. Andreas   Freitag 25. Antonis   Montag 26. Antonis
Freitag 28. Anton   Montag 28. Elmar   Mittwoch 28. Elmar
Montag 31. Ilse   Mittwoch 30. Joachim   Freitag 30. Horst